• Stacks Image 430

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 431

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 432

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 437

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 440

  Caption Text

  Link

Autoklimatizácia

Ponúkame:


 • ponúkame montáž a kompletný servis autoklimatizácií, všetky náhradné diely
 • montáž klimatizácií do špeciálnych strojov a vozidiel rôzneho určenia
 • montáž nezávislých klimatizácií
 • komplexnú starostlivost o Vaše autoklimatizácie
Stacks Image 30
Počas používania klimatizácie dochádza postupne k jej zanášaniu nečistotami. Tým, že sa na výparníku tvorí kondenzát, vytvára sa vhodné prostredie pre plesne, mikroskopické huby, baktérie a vírusy. Môžte si tak privodiť silnú alergickú reakciu, zápal dutín, či iné respiračné problémy.
Klimatizáciu je optimálne čistiť 2x za rok, minimálne však raz ročne. Mnoho ľudí však s klimatizáciou do servisu zájde, až keď pocítia pri pustení zápach alebo nefunguje vôbec. Neprečistená klimatizácia môže do interiéru auta vypúšťať až 8-násobne viac baktérií ako sa bežne vo vzduchu nachádza.

Používanie klimatizácie :


aby vám vydržala slúžiť čo najdlhšie bez poruchy a bez negatívneho vplyvu na zdravie:
 • Pred spustením klímy v teplých mesiacoch najskôr poriadne vyvetrajte pomocou otvorených okien/dverí, kým ponakladáte deti a batožinu. Šetríte tak klímu aj palivo
 • Teplotu znižujte/zvyšujte postupne, aby organizmus neutrpel šok. Optimálna teplota je medzi 21 - 23°C. Teplotný rozdiel vo vnútri a mimo auta by nemal (v lete) byť väčší ako 5-7°C
 • Skôr ako zastavíte auto a ukončíte cestu klimatizáciu vypnite, aby sa nazbieraná vlhkosť mohla dostať von z klimatizačného systému.
 • Pri vlhkom,daždivom počasí klimatizáciu zapnite na odhmlenie okien.

Najčastejšie poruchy klimatizácie v aute:


Ak klíma:
 • prestáva chladiť, ide pravdepodobne o nedostatok chladiva. Unikajúce chladivo je možné odhaliť pomocou UV kontrastnej látky, ktorá sa pridá do chladiva pri plnení klimatizácie
 • po zapnutí zapácha, je to spôsobené práve nadmerným usadzovaním vlhkosti vo výparníku, ktorý nemá pri častom používaní možnosť vyschnúť. Zápach môže spôsobovať aj príliš zanesený peľový filter.
 • vôbec nefunguje a vydáva nezvyčajné zvuky, môže ísť o poškodený kompresor. V ňom cirkuluje chladivo a olej, ktorý postupne stráca viskozitu. Ak nie je klimatizácia používaná pravidelne, olej sa usadzuje a po prvom spustení môže dôjsť práve k poškodeniu kompresora,tomuto problému predídeme pravidelnou kontrolou klimatizácie.

Ako prebieha kontrola/servis autoklimatizácie?

Stacks Image 199
Celý proces kontroly a servisu klimatizácie trvá približne hodinu. Cena za bežný servis a dezinfekciu by nemala presiahnuť 100 EUR. Priplatíte si za peľový filter ( cca 10 až 30 EUR) a prípadne iné potrebné náhradné diely.

A ako to prebieha:
 • Klimatizácia sa napojí na špeciálny prístroj, ktorý prekontroluje tlaky systému,skontroluje sa teplota výstupného vzduchu. Podla potreby sa vykoná potrebný úkon-oprava.
 • V ďalšej fáze sa celý klimatizačný systém dezinfikuje.

Veľmi dôležité je vymeniť aj peľový filter, ktorý by sa mal meniť každých 15 tisíc kilometrov (alebo každý rok).