• Stacks Image 3048

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 3049

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 3050

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 3055

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 3058

  Caption Text

  Link

Elektrorozvádzače

Ponúkame: • kompletné elektroinštalácie bytov a domov
 • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
 • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
 • opravu a údržbu vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • dodanie a montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov
 • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, vrátane prípojok NN
 • montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
 • vyhotovenie revíznej správy
Výroba rozvádzačov nn všetkých druhov a typov na základe dodanej projektovej dokumentácie, zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy stavby.

 • rozvádzače hlavné pre napájanie budov a priemyselných priestorov
 • rozvádzače pre meranie a reguláciu
 • rozvádzače pre inteligentné rozvody
 • elektromerové a domové rozvádzače
Stacks Image 87
Stacks Image 208
Výzbroj sa montuje do rozvodných skríň z vysokou kvalitou povrchovej úpravy a požadovaného krytia s jednoduchou a presnou montážou viacpólových rozvádzačov pri použití prístrojov európskych značiek.

 • kompletné elektroinštalácie bytov a domov
 • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
 • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
 • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • dodanie a montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov
 • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, vrátane prípojok NN
 • montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
 • vyhotovíme revíznu správu